Stanko Vrtovec, Snaga tišine

 

 

 

U Studiju Moderne galerije „Josip Račić“ 3. ožujka 2018. bila je otvorena izložba Snaga tišine, koju je Moderna galerija priredila u spomen na Stanka Vrtovca. Izložba je predstavila odabir Vrtovčevih fotografija i grafika.
Uz Vrtovčevu grafičku mapu „Campus Zagrabiensis – Turopolje“, koju nam je za ovu prigodu ustupio gospodin Božo Biškupić, koja objedinjuje deset listova akvatinti i predstavlja simbiozu dvaju medija koji se nadopunjuju te odražava umjetnikovu privrženost turopoljskom kraju, izložba u Studiju Moderne galerije „Josip Račić“ prikazuje i grafičke listove iz privatnog vlasništva, među kojima i rad koji je sam Vrtovec atribuirao kao svoju prvu grafiku. Barem prema bilješki na poleđini papira. Tomu pridružujemo i odabir crno–bijelih fotografija nastalih sedamdesetih godina prošloga stoljeća koje je u većem opsegu sam umjetnik odabrao za prezentaciju vlastitog fotografskog stvaralaštva, a koje smo značajnom donacijom gospodina Saše Vrtovca, umjetnikova polubrata, u mogućnosti pokazati javnosti. Na taj smo način obuhvatili oba segmenta opusa ovog značajnog fotografa čiji je umjetnički biser, zbog njegove samozatajnosti, zasjao tek nakon njegove smrti.
Lana Šetka, iz teksta kataloga izložbe

Stanko Vrtovec, Bez naziva IX (Prolaz), 1972.
Fotografski presnimak Goran Vranić copyright Moderna galerija Zagreb, 2018.

Skip to content