NAZIV: Nacionalni muzej moderne umjetnosti
ADRESA: Andrije Hebranga 1, 10000 Zagreb
Hrvatska

VRSTA: Specijalizirani muzej - umjetnički
DJELOKRUG: Nacionalni muzej
OSNIVAČ: Republika Hrvatska - Ministarstvo kulture i medija
GODINA OD KADA DJELUJE: 1905.
RAVNATELJ: Branko Franceschi

Kontakti:
Opće informacije: t. +385 1 604 10 40
e-mail: nmmu@nmmu.hr, info@nmmu.hr

Edukacija: t. +385 1 604 10 49
e-mail: iris.poljan@nmmu.hr

Posjet: t. +385 1 604 10 55
e-mail: posjet@nmmu.hr

Press: t. +385 1 604 10 43
e-mail: info@nmmu.hr

Skip to content