Poslanje

Poslanje

Misija i vizija

Misija
Nacionalni muzej moderne umjetnosti / NMMU krovna je nacionalna muzejska institucija čija djelatnost obuhvaća razvoj tradicionalnih likovnih disciplina od sredine 19. stoljeća do danas. Nacionalni muzej moderne umjetnosti skuplja, istražuje, proučava i predstavlja likovnu umjetnost prvenstveno nastalu na području Hrvatske te na taj način doprinosi razumijevanju samosvojnosti i kulturnog identiteta u kontekstu međunarodnih tendencija u referentnom razdoblju i području umjetničkog stvaralaštva.

Vizija
Nacionalni muzej moderne umjetnosti je institucija koja svoju djelatnost obnaša suvremenim muzeološkim pristupom prezentaciji područja svog djelovanja, kako u svom sjedištu tako i pomoću izdavaštva te svim raspoloživim kanalima medijske i digitalne komunikacije kako bi umjetnost kojoj je posvećena učinila pristupačnom, zanimljivom i razumljivom današnjoj lokalnoj i međunarodnoj publici svih generacija.

NMMU kroz povijest

USKORO

Skip to content