O Muzeju

Nacionalni muzej moderne umjetnosti, muzej je likovnih umjetnosti s područjem djelovanja koje obuhvaća razvoj tradicionalnih likovnih disciplina od sredine 19. stoljeća do danas. Osnivač NMMU-a je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.
Ideja o NMMU-u začeta je 1899. godine, kada je slikar, povjesničar umjetnosti i političar Izidor Kršnjavi predložio Društvu umjetnosti u Zagrebu osnivanje Gradske galerije modernih slika koja prikuplja djela hrvatskih umjetnika. Za godinu nastanka smatra se 1905., kada su za Društvo otkupljena prva tri djela suvremenih autora. Time je galerija zaživjela kao odjel Društva umjetnosti usmjeren na praćenje suvremenog nacionalnog likovnog stvaralaštva i osnaživanje uvjeta umjetničke produkcije.
Nacionalni muzej moderne umjetnosti sa zbirkom od 12 000 umjetnina izravni je sljednik galerije Društva umjetnosti.
Od 1934. godine NMMU je smješten u reprezentativnoj palači koju je 1883. godine prema projektu bečkog arhitekta Otta Hofera u središnjoj zoni parkova zagrebačkog Donjeg grada izgradio Ljudevit pl. Vranyczany-Dobrinović, gospodarstvenik, trgovac, političar i mecena. Banovina Hrvatska je 1939. godine Palaču otkupila za smještaj tadašnje Moderne galerije.
Nakon posljednje od niza obnova prema standardima suvremene muzeološke djelatnosti provedene tijekom 1990-ih godina, dva kata Palače, uz čuvaonice i urede, preuređena su u izložbene galerije namijenjene predstavljanju muzejske zbirke te organizaciji samostalnih i skupnih izložbi.
Kronološki postav muzejske zbirke koji prati razvoj nacionalne likovne umjetnosti i njezinu povezanost s međunarodnim tendencijama, predstavljen je na drugom katu zgrade. Sjeverozapadno krilo prvog kata namijenjeno je fenomenološkim kustoskim istraživanjima i interpretacijama muzejske zbirke, a njegovo jugoistočno krilo samostalnim izložbama retrospektivnog i monografskog obuhvata te tematskim skupnim izložbama.
Od 1992. godine u sastavu NMMU-a je i Galerija „Josip Račić“ smještena u središtu centralne zagrebačke pješačke zone, s programom samostalnih i studijskih izložbi recentnog umjetničkog stvaralaštva.

 

KRATKA POVIJEST MUZEJA / museum's brief history

 

 

 1. Društvo umjetnosti u Zagrebu donosi odluku o utemeljenju Galerije modernih slika.

The Art Society in Zagreb decided to establish the Gallery of Modern Paintings.

 

 1. 1914. Hrvatsko društvo umjetnosti unutar današnjeg Muzeja za umjetnost i obrt, s otkupljenim i darovanim umjetninama postavlja izložbu i otvara Modernu galeriju.

The Croatian Society of Arts exhibits commissioned and donated artworks at the Museum of Arts and Crafts and thus opens the Modern Gallery to the public.

 

 1. 1934. Moderna galerija otvorena je u Vranyczanyjevoj palači, svom sadašnjem sjedištu.

The Modern Gallery opens in the Vranyczany Palace, its current seat.

 

 1. Banovina Hrvatske otkupljuje Vranyczanyevu palaču za Modernu galeriju.

The Banovina of Croatia buys the Vranyczany Palace for the Modern Gallery.

 

 1. Ugovorom između Banovine Hrvatske i Hrvatskog društva umjetnosti Zagreb-Split, Moderna galerija dobiva status državne ustanove.

With the agreement between the Banovina of Croatia and the Croatian Art Society Zagreb-Split, the Modern Gallery obtains the status of a state institution.

 

 1. U palaču Vranyczany useljava talijansko veleposlanstvo. Tijekom rata Moderna galerija priređuje izložbe u Umjetničkom paviljonu i djeluje pod imenom Hrvatska državna galerija.

The Italian embassy moves into the Vranyczany Palace. During the war, the Modern Gallery organized exhibitions at the Art Pavilion and operated under the name Croatian State Gallery.

 

 1. srpnja 1945. godine Moderna galerija se vraća u palaču Vranyczany.

The Modern Gallery returns to the Vranyczany Palace.

 

 1. Muzej je u nadležnosti Ministarstva prosvjete NRH i djeluje pod imenom Moderna galerija u Zagrebu.

The museum operated under the auspices of the Ministry of Education of the People's Republic of Croatia under the name Modern Gallery in Zagreb.

 

 1. Vlada Narodne republike Hrvatske donosi odluku kojom Moderna galerija prelazi u nadležnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.

 The Government of the People's Republic of Croatia passes a decision transferring the Modern Gallery to the authority of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts.

 

 1. Upisom u sudski registar Okružnog privrednog suda u Zagrebu, Moderna galerija završava proces razdruživanja od JAZU.

With the entry in the court register at the District Commercial Court in Zagreb, the Modern Gallery completes the process of separation from the Academy.

 

 1. Pozivajući se na Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u vrijeme Domovinskog rata HAZU se registrira kao vlasnik palače Vranyczany.

Referring to the Act on the Croatian Academy of Sciences and Arts, amidst the Homeland War the Academy registered itself as the owner of the Vranyczany Palace.

 

 1. Ministarstvo kulture RH formalno preuzima funkciju osnivača Moderne galerije.

Ministry of Culture of the Republic of Croatia becomes appointed founder of the Modern Gallery.

 

 1. Moderna galerija mijenja ime u Nacionalni muzej moderne umjetnosti.

The Modern Gallery changes its name to the National Museum of Modern Art.  

 

Skip to content