Peruško Bogdanić
Parsifal, 1994.
Kamen, klesanje
176 x 35,5 x 30 cm
MG-6498

Persifal umjetnika Peruška Bogdanića nastao 1994. skulptura je kompozicijski oblikovana od nanizanih čistih geometrijskih tijela. Prateći formu totema Bogdanić niže u visinu dvije kocke izduženi kvadar te završava na samome vrhu kuglom. Sažimajući formu nadovezao se na kasnomodernistički primarni, čisti oblik koji odlikuje odmicanje od narativnosti.
Hrvatski kipar Peruško Bogdanić (1949., Hvar) diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976., gdje od 1995. postaje redovni profesor sve do 2007.,postaje dekanom iste institucije od 2012. do 2014. godine. Od 1996. mentor je, a od 2002. godine umjetnički voditelj Međunarodne studentske kiparske škole Montraker u Vrsaru. Bogdanić se pridružio postmodernističkom pokretu i stvorio opus uglavnom u drvu i kamenu. Kombinirajući konstruktivistički pristup s asocijativnim, organskim oblicima, ostvario je nove puteve kiparskim promišljanjima potkraj 20. stoljeća. Izlagao je na velikom broju samostalnih izložbi u Hvaru, Zagrebu, Ljubljani, Minneapolisu, Dubrovniku, Berlinu, Detroitu, Rovinju, Splitu, Beču, Rijeci, Klanjcu i Skopju. Također, osvojio je i brojne nagrade poput Salona mladih (Zagreb, 1982.), Trijenala hrvatskog kiparstva (Zagreb, 1991.), Bijenala kiparskog crteža (Budimpešta, 1992.) i Hrvatskog trijenala crteža (Zagreb, 1996.). Izveo je i nekoliko javnih skulptura poput onih u Sisku, Zagrebu, Labinu, Edinburghu i Poreču.

Tekst: Lorena Šimić, kustosica pripravnica © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: iz arhive umjetnika

Skip to content