Bela Csikos Sesia
(1864.-1931.)
Poluakt žene, 1895.
ulje/platno, 46,5 x 37cm
MG-517

Bela Csikos Sesia začetnik je simbolizma i jedan od najistaknutijih predstavnika hrvatske moderne. Slikarstvo studira od 1887. na bečkoj likovnoj akademiji, a krajem 1891. u školi je Leopolda Carla Müllera. Na minhenskoj akademiji je 1892. kod Wilhelma von Liendenschmidta te 1894. kod Carla von Marra čiji slikarski opus akademskim realizmom, impresionističkom i simbolističkom manirom te dekorativnošću korespondira s Csikosevim. Više puta boravi u južnoj Italiji gdje slika plenerističke vedute svijetlog kolorita. Istim načinom slika pejzaže u Hrvatskom zagorju. U Zagreb se vraća 1894. i postaje suradnikom Vlahe Bukovca. Nakon kratkog boravka u SAD, 1903. s Menci Clementom Crnčićem otvara privatnu slikarsku školu koja 1907. postaje Viša škola za umjetnost i obrt - današnja ALU.
Sklon je tehnološkim inovacijama, sam fotografira modele, u slikanju ostvaruje višeslojnu zrnastu fakturu na tragu segantinijevskog divizionizma. Radio je na dekorativnim ciklusima grkokatoličke crkve u Križevcima i Odjela za bogoštovlje i nastavu. Utjecao je na slikaricu Slavu Raškaj. Godine 1900. u simbolističkoj maniri utemeljenoj na zamišljanju nestvarnog kao dio Hrvatske sobe za Svjetsku izložbu u Parizu slika ciklus Innocentia.
Teorijske postavke secesije Ive Pilara i Milivoja Dežmana, Csikos materijalizira na simbolističkim slikama, kao što je u začetcima vidljivo na muzejskoj slici Poluakt žene koju vjerojatno slika istovremeno s Vlahom Bukovcem 1895. Svijetlim, srebrnkasto-bijelim inkarnatom u sitnom namazu boje, Csikos naglašava poetičnost prikaza sjetnog lica koje ponire u meditativnost.

Tekst: Dajana Vlaisavljević, muzejska savjetnica © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2022.
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2022.

Skip to content