Miroslav Kraljević
Autoportret sa psom, 1910.
ulje / platno, 111,7 x 85,7 cm
MG-776

Miroslav Kraljević (1885.–1913.) se nakon školovanja u Zagrebu i Gospiću upisuje na studij prava u Beč, kojega prekida kako bi studirao slikarstvo. Godine 1906/07. polazi privatnu školu grafičara Moritza Heymanna u Münchenu, a u svibnju 1907. godine primljen je na minhensku Akademiju kod Huga von Habermanna, gdje se druži s Josipom Račićem i Vladimirom Becićem (Minhenski krug). Nakon diplome, Kraljević se 1910. godine vraća u Požegu i intenzivno slika do rujna 1911., kada odlazi u Pariz. Ondje se upisuje na Académie de la Grande Chaumière, koju ubrzo napušta. Radi u Meštrovićevu, a potom u vlastitu atelijeru na Montparnasseu. Objavljuje karikature u satiričnom listu Panurge. Godine 1912. u Zagrebu priređuje prvu i za života jedinu samostalnu izložbu u salonu Ulrich. Umire od tuberkuloze 1913. godine.

Amblematski Kraljevićev Autoportret sa psom, naslikan u Požegi tijekom završne godine njegova münchenskog studija, prikazuje slikara uz vitalan lik životinje u odnosu očigledne privrženosti. Likovi su smješteni u intimni interijer sobe u kojem se u stražnjem planu ističu obrisi portreta Diega Velázqueza (1599.–1660.) kao jednog od Kraljevićevih slikarskih uzora. Pogled slikara i ovčara ispod njega sugestivno je usmjeren u promatrača. Kompozicija u tamnim tonalitetima još je uvijek tradicionalnog prizvuka, iako je vidljiv slobodniji i energičan potez kistom s naznakama specifičnog ekspresionističkog naboja.

Tekst: Ivana Rončević Elezović, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb 2022.
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb 2022.

Skip to content