U Studiju Moderne galerije “Josip Račić” od 28. studenoga do 13. prosinca 2017. bila je predstavljena izložba Ante Rašića “Radovi koje nisam napravio”.

Razmišljajući o tome kakve sve izložbe mogu biti, kakva bi izložba bila drugačija od uobičajenog predstavljanja najčešće jedne teme, odlučio sam se za izložbu radova koji iz raznih razloga u dužem ili kraćem vremenskom periodu (do sada) nisu napravljeni: postojali su samo u mojoj glavi ili su im polazišta zaboravljene bilješke, skice, fotozapis ili dnevnički zapis. Prikazani sada na izložbi u novom kontekstu zadobivaju i novo značenje.

Ante Rašić, iz kataloga izložbe “Radovi koje nisam napravio”

 

Studio Moderne galerije "Josip Račić" iz postava izložbe Ante Rašić, "Radovi koje nisam napravio"
Foto: Tanja Tevih copyright Moderna galerija, Zagreb, 2017.

Skip to content