Moderna galerija i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske pozivaju Vas na predstavljanje Zbornika radova znanstvenog simpozija Doprinos Ljube Babića hrvatskoj umjetnosti i kulturi

u srijedu, 15. svibnja 2013. u 12 sati u Modernoj galeriji, Andrije Hebranga 1, Zagreb. O Zborniku će govoriti recenzenti dr. sc. Željka Čorak i dr. sc. Frano Dulibić.

U ovome Zborniku radova posvećenih Ljubi Babiću, slikaru, scenografu, grafičaru, povjesničaru umjetnosti, likovnom pedagogu i kritičaru, muzealcu, književniku, uredniku i jednoj od središnjih osobnosti hrvatske likovne scene u razdoblju između dva rata, sabrani su tekstovi nastali temeljem izlaganja održanih na znanstvenom simpoziju koji je u organizaciji Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i Moderne galerije održan u Zagrebu 21. i 22. ožujka 2011. Skup je bio nastavak obilježavanja stotinu i dvadesete obljetnice Babićeva rođenja započetog izložbom Ljubo Babić – Antologija autorica Ivanke Reberski, Libuše Jirsak i Lade Bošnjak Velagić potkraj 2010., prvim cjelovitim sagledavanjem Babićeva opusa nakon retrospektive koju je Jelena Uskoković, također u Modernoj galeriji, priredila sredinom 1970-ih. Znanstveni simpozij o Babiću, uz rezultate i domete navedene izložbe, pridonio je pregledu, prikazu i analizi jednog od najplodnijih stvaralačkih opusa hrvatske kulturne povijesti. U kontekstu novog antologijskog sagledavanja dvadeset održanih izlaganja ponudilo je analizu i tumačenje pojedinih poglavlja Babićeve umjetničke produkcije, njegova rada na širem društvenom planu, ali i kompleksnih stavova o hrvatskoj kulturi i umjetnosti koji su ostavili duboki trag u nacionalnom kulturnom identitetu. Za pripremu ovoga Zbornika pristiglo je sedamnaest priloga koji donose osvrte na značenje Babićevih stilskih prinosa magistralnim kretanjima u hrvatskoj umjetnosti, zatim analizu njegova udjela u osnivanju umjetničkih grupacija i organizaciji značajnih izložbenih manifestacija, ali i valorizaciju razgranatog muzejskog djelovanja, inovativnog scenografskog opusa te iznimno utjecajnog pedagoškog rada. Pojedini tekstovi donose i  tumačenje njegovih veza, suradnji i polemika s drugim protagonistima hrvatske umjetnosti i kulture te na više razina razjašnjavaju obilježja ideje o „našem izrazu“ kao važne pokretačke snage Babićeva cjelokupnog djelovanja.

Izdavači:

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Moderna galerija

Urednici: Libuše Jirsak i Petar Prelog

Recenzenti: Željka Čorak i Frano Dulibić

Autori tekstova u Zborniku: Ivanka Reberski, Petar Prelog, Vinko Srhoj, Marijan Špoljar, Darja Radović Mahečić, Lada Bošnjak Velagić, Žarka Vujić, Ljerka Dulibić, Iva Pasini Tržec, Libuše Jirsak, Alena Fazinić, Ariana Novina, Tajana Vrhovec Škalamera, Ivan Viđen, Nataša Šegota Lah, Jasna Jovanov, Ivana Mance, Jasna Galjer i Tonko Maroević

Skip to content