Impresum

Izložba
Akademije, akademizmi…

Tekst
Dajana Vlaisavljević

Fotografije
Goran Vranić
Foto arhiva NSK

Lektura i korektura
Mateja Fabijanić

Engleski prijevod
Robertina Tomić

Grafičko oblikovanje virtualne izložbe
Mihovil Krušlin
Lorena Šimić

Skip to content