Anton Dominik Fernkorn, Sv. Juraj u borbi sa zmajem 1853., Ban Josip Jelačić na konju 1863.

   

Anton Dominik Fernkorn
(1813. – 1878.)
Sv. Juraj u borbi sa zmajem, 1853.
bronca
60 x 22 x 44, 5 cm
MG-344

Ban Josip Jelačić na konju, 1863.
bronca
59 x 59 x 47 x 23 cm
MG-343

Bio je vodeći bečki ljevač i kipar sredinom 19. stoljeća. Školovao se u Obrtnoj školi u rodnom Erfutu , a od 1835. godine usavršavao se u ljevaonicama u Münchenu. Dolaskom u Beč 1940. godine, afirmira se kao kipar. Njegova kiparska djela su s obilježjima historicizma, a monumentalne konjaničke skulpture se ubrajaju u njegova najvažnija kiparska ostvarenja, kao što su dvije brončane konjaničke skulpture Sveti Juraj u borbi s zmajem (1853.) i Ban Josip Jelačić na konju (1863.) čije se studije nalaze u fundusu Moderne galerije.
Historicističko djelo Sveti Juraj u borbi sa zmajem je elegantna dinamična kompozicija viteza s uzdignutim mačem na propetom konju i polegnutog zmaja. Konjanička kompozicija izvedena je u neobaroknom stilu, a javni spomenik nalazi se na zagrebačkom Trgu Republike, sučelice Muzeju za umjetnost i obrt.
U oblikovanju neoklasicističke portretne figure bana i figure galopirajućeg konja ističu se realistične pojedinosti, ali i romantičarski ugođaj u spomen na nacionalnog junaka bana Josipa Jelačića kao vojskovođe protiv ustanika Habsburške Monarhije 1848. godine. Spomenik se nalazi na središnjem zagrebačkom Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content