Oton Iveković, Šuma, 1900.

Oton Iveković
Šuma, 1900.
ulje / platno
80,7 x 66 cm
MG-2359

Oton Iveković (1869.–1939.) učio je slikarstvo u Zagrebu kod Ferde Quiquereza, potom od 1886. godine u Beču kod Christiana Griepenkerla i Augusta Eisenmengera te, konačno, u Münchenu kod Wilhelma von Lindenschmita i u Karlsruheu kod Ferdinanda von Kellera. Radio je kao nastavnik crtanja na zagrebačkoj realnoj gimnaziji, potom na Obrtnoj školi od 1895. te na Umjetničkoj školi (poslije Akademiji) od 1908. godine. Iste je godine izabran za predsjednika umjetničkog društva Lada. Putovao je po Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i SAD, a tijekom Prvog svjetskog rata radio je kao vojni slikar. Uz Mencija Clementa Crnčića, smatra se najznačajnijim predstavnikom historijskog slikarstva u Hrvatskoj, osobito onoga nacionalnog nadahnuća. Krajem života povukao se u Veliki Tabor u Hrvatskom zagorju.
Popularnost Otona Ivekovića kao historijskog slikara često u drugi plan stavlja njegov izniman talent i dosege u realističnom prikazu atmosfere pejzaža u specifičnom godišnjem dobu. Jedan od najljepših primjera je Šuma iz 1900. godine. Jednostavna vertikalna kompozicija podijeljena je na tri dijela: gornju trećinu slike čini prikaz sivog, maglovitog, jesenjeg neba; središnji dio zauzima crveni ton lišća šume u jesen; dok donja trećina prikazuje travnatu čistinu pred šumom u tamno zelenim i svijetlo oker tonovima.

Tekst: Ivana Rončević Elezović, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content