Boris Demur, Slikano lijevom rukom – Slikano desnom rukom, 1978. 

Boris Demur
(1951-2014)
Slikano lijevom rukom – Slikano desnom rukom, 1978.
akrilik/karton
2 x 72 x 102 cm
MG-4105

Boris Demur (1951. – 2014.) neoavangardni je slikar i postkonceptualni umjetnik. Suosnivač je i član Grupe šestorice autora (Zagreb, 1975. – 1981.). Diplomirao je slikarstvo 1975. (R. Goldoni) i grafiku 1977. (A. Kinert), a od 1975. do 1977. suradnik je majstorske radionice Lj. Ivančića. Demur je egzistencijalni umjetnik koji poistovjećuje umjetnost i realnost. Od 70-ih u slikarstvu ostvaruje ekspresionističku apstrakciju. Potom stvara ekspresionistički enformel kombinacijom (ne)slikarskih materijala te tehnikama kolaža, dekolaža, asamblaža i frotaža.

Sredinom 70-ih realizira primarno, analitičko, elementarno i procesualno slikarstvo u kojem je umjetničko djelo samo umjetničko djelo, a slika faktička činjenica. Zrcalni diptih Slikano lijevom rukom, slikano desnom rukom (1978.) upravo je takva elementarna činjenična slika koja ne evocira ništa drugo osim samog slikarskoga postupka – slikanja akromatskim bijelim lijevom i desnom rukom. Od 1983. Demur vraća slici motiv i tjelesnu gestu arhetipom spirale koju slika do kraja života kao odraz teorije kaosa u kojoj svaki nepredvidljivi proces ima svoj uzorak i pravilnost. Kasnije uvodi dvostruke spirale yin-yanga kao simbola cjelovitosti života. U preko četrdeset godina umjetničkog djelovanja izlagao je na brojnim samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, a 1996. hrvatski je predstavnik na Bijenalu u Sao Paulu. Iste godine odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. U Modernoj galeriji 2004. priređena mu je Retrospektiva I (Z. Rus).

Tekst: Željko Marciuš, muzejski savjetnik Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: iz arhive Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content