Ivan  Generalić, Pralja, 1936.

Ivan Generalić
Pralja, 1936.
ulje, staklo
29 x 33 cm
MG-2158

Pralja Ivana Generalića je i koloristički i tipološki i motivski tipična za rano hlebinsko naivno slikarstvo. Na poticaj Krste Hegedušića tijekom 1930-ih samouki umjetnici u podravskom selu Hlebine slikom i crtežom bilježe prizore iz svakodnevnog života pa je tako i 'Pralja' oslikana u jasnom crtežu, plošnoj kompoziciji i u naglašenim simboličnim lokalnim bojama. Lik neusklađenih proporcija lišen je osobnih obilježja, a lokalitet specificira karakteristični ambijent s podravskim kućama i koraljnim krošnjama vrbi.
Počevši s lako dostupnim olovkama i akvarelom hlebinski slikari – seljaci kasnije slikaju i temperom i uljem. Odrasli u tradiciji kupovanja glaži, slika na staklu uglavnom sakralne koje po podravskim selima od davnina nude austrijski i slovenski putujući slikari, hlebinski slikari osim na papiru, platnu često slikaju i na staklu, lako dostupnom materijalu fascinirajućeg sjaja..
Fascinantni urođeni talent Ivana Generalića je u Hlebinama 1930. prepoznao i počeo poticati Krsto Hegedušić. Generalić izlaže kao gost na izložbi Udruženja Zemlja od 1931. Život na selu u početku kritički oslikava akvarelom, a kasnije često uljem i temperom na staklu. Nakon Drugoga svjetskog rata središnja je osoba tzv. Hlebinske seljačke slikarske škole, a seoski su prizori bliži lirskoj idealizaciji, metaforičnosti i fantastici. 1970-ih se posvećuje simboličkim i egzistencijalnim temama. Doživio je svjetsku slavu i sedamdesetak je puta samostalno izlagao u zemlji i inozemstvu.

Tekst: Lada Bošnjak Velagić©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content