Robert Jean – Ivanović, Portret slikara Karla Mijića, 1939.

Robert Jean – Ivanović
(1889.-1968.)
Portret slikara Karla Mijića, 1939.
bronca
35 cm x 22 cm x 25.5 cm
MG–944

Hrvatski kipar, medaljer, maketar i srednjoškolski nastavnik, studirao je kiparstvo na akademijama u Zagrebu (1908. – 1909., 1911. 1914.) i Münchenu (1909. -1910.), a 1915. -1916. godine usavršavao se na praškoj Umjetničkoj akademiji.

U središtu njegove likovne preokupacije je ljudska figura i portret. U početku su to studije muškog tijela i dinamično razlomljene muške figure pri teškom fizičkom radu koje je objedinio u ciklusu Rad (1915. -1928.). U punoj plastici i reljefu oblikovao je u bronci i kamenu intimističke i poetične ženske portrete i aktove meke modelacije. Autor je više javnih i nadgrobnih spomenika.

Tijekom cijelog svojeg kiparskoga djelovanja modelirao je realistične muške portrete u reljefu i punoj plastici dobre psihološke karakterizacije i sumarno izvedenih fizičkih osobina. Portret Karla Mijića, kiparova kolege i prijatelja iz Sarajeva, oblikovan je u plitkom poprsju s dinamično izvedenom glavom ovog markantnog slikara.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content