Ivo Lozica, Portret Fride Grgić, 1939.

Ivo Lozica
(1910. – 1943.)
Portret Fride Grgić, 1939.
mramor
52,5 x 42 x 36 cm
MG-2168

Polazio je kamenoklesarsku školu u Korčuli od 1923. do 1925. godine, gdje ga je uočio F. Kršinić te ga je uputio na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje je 1926. – 1930. godine studirao kiparstvo (R. Valdec i R. Frangeš Mihanović). Godine 1933. završio specijalku kod I. Meštrovića. Kao stipendist francuske vlade 1933. – 1934. godine, polazio je École des beaux-arts u Parizu. Od 1935. Živio je u Splitu od 1935. godine, a od 1938. predavao je na ALU u Zagrebu. Godine 1942. otišao je u rodnu Lumbardu, gdje je rano smrtno stradao. Surađivao je na realizaciji Meštrovićevih projekata u Otavicama (mauzolej) i Splitu (atelijer).
Oslonivši se na mediteransku kiparsku tradiciju (F. Kršinić), posebnog senzibiliteta za svjetlo i formu i usvojena pariška iskustva (A. Maillol, A. Rodin i A. Bourdelle), ostvario je jedinstven opus u nizu intimističkih, lirski oblikovanih aktova oblih volumena, treperave površine te je anticipirao poslijeratne kiparske sinteze figuracije i apstrakcije u Hrvatskoj. Početkom 1940 - tih godina, realističkim pristupom oblikovao je dinamično pokrenute skulpture socijalne tematike, s motivima iz dalmatinskoga života u kojima je vidljiv pomak od lirsko - meditativnih motiva k realizmu, povezivanje socijalne tematike i neusiljene figuracije izražajno modeliranih masa.
Kontemplativno portretno poprsje Fride Grgić smirena izraza lica izvedeno je na profinjeni realističan način. Srcoliko lice je nježno i fragilno s kosom na razdjeljak i začešljanom unatrag, elegantnog vrata i ovalnog izreza. Finoća je u obradi bijelog mramora, uglačane fluidne površine meke modelacije crta lica s grublje klesanim dijagonalnim urezima donjeg dijela poprsja u zoni ramena i grudiju s jasnim organiziranjem materije i čvrstih odnosa unutar bloka.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content