Petar Smajić, Ljubavnici / Adam i Eva, 1936.

Petar Smajić
(1910.- 1985.)
Ljubavnici / Adam i Eva, 1936.
drvo
MG-4453

Samouki je hrvatski kipar naive. Rezbario je u drvu teme iz svakodnevnog života, biblijske prizore i simbolične kompozicije u čistim i jasnim oblicima. Sudjelovao je kao gost na izložbama grupe Zemlja i među osnivačima je Kolonije kipara naivaca u Ernestinovu koja djeluje od 1973. godine. Samostalno je izlagao u Osijeku, Splitu i Zagrebu.

Oblikovao je u drvu statične i plošne ljudske likove, glave, životinje i simbolične figuralne kompozicije s originalan smislom za egzistencijalno i anegdotu. U dalmatinskom razdoblju, izrađivao je kipove manjega formata sa stiliziranim detaljima kao što je skulptura Ljubavnici / Adam i Eva iz 1936. godine. Prelaskom u Slavoniju 1941. godine, oblikuje sve više statične likove reduciranog volumena  (Eva, poslije 1954.).

Ovaj neškolovani umjetnik u dalmatinskom se razdoblju približio postulatima moderne umjetnosti kada njegovo umjetničko stvaralaštvo istančane jednostavnosti i pročišćene forme doseže svoj vrhunac. Plemenita figuralna kompozicija Ljubavnika / Adama i Eve  rudimentarne mase iz ranog dalmatinskog razdoblja autorova drvorezbarstva je s čvrsto oblikovanim figurama seoskog para, priljubljenih glava, spojenih u predjelu ramena i prsiju. Adam je lijevom rukom obgrlio Evu oko vrata a oboje zrače arhajskom ljepotom.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content