Nevenka Arbanas – Listovi

 

 

 

Izložba Nevenke Arbanas “Listovi” doima se kao likovni ekvivalent Calvinovoj knjizi “Marcovaldo ovvero Le stagioni in città”. Veliki formati na kojima su otisnuti oblici koji asociraju na listove (koje pada s krošanja ili je nošeno površinom šumskog potoka) grade cijeli jedan ambijent koji u nama dalje stvara sinestezijski zvučne i mirisne asocijacije (žubora potoka, mirisa krošanja, osjeta povjetarca na koži). Govoriti o ovoj izložbi u terminima njezine bitne ekološke komponente, koliko god da je točno i u današnjem diskursu  aktualno, čini mi se nekako grubo. Ovim je grafikama Nevenka Arbanas, prema vlastitom priznanju, željela stvoriti jedan ambijent koji nije svakodnevan, koji bi bio priroda na poseban način, u intimnom prostoru jedne male galerije u centru Grada. Kao neka izmaštana oaza Calvinova “junaka” Marcovalda. (iz predgovora Ivane Rončević)

 

Iz razgovora s umjetnicom, Zagreb, travanj 2010.

Skip to content