Marin Studin, Ženska glava, oko 1925., Proljeće (Gnijezdo), 1942.

Marin Studin
(1985. – 1960.)
Ženska glava, oko 1925.
MG-1362

Proljeće (Gnijezdo), 1942.
drvo
99 x 34 x 6 cm
MG-2083

Studirao je na akademijama u Zagrebu, Beču i Pragu, te kod A. Bourdellea u Parizu (1921. – 1922.). Između dva svjetska rata bio je likovni pedagog na srednjim školama, a potom na akademijama za primijenjenu umjetnost u Beogradu i Zagrebu.

Nakon početne secesijske stilizacije naglašene ekspresije i općeljudske simbolike (Melodija, 1919., MG-2635), inspiriran pučkom umjetnosti s običnim ljudima kao protagonistima, Marin Studin u svom zrelom stvaralaštvu oblikuje u drvu likove iz naroda ili reljefne kompozicije. Ženska glava istesana u drvu izdužene je stilizirane secesijsko-ekspresivne forme realističnog motiva. Razvijajući novu preokupaciju, sve se više približava pučkom izričaju. U izduženom drvenom reljefu Proljeće (Gnijezdo) godine nepravilni rubovi prate siluete žene i muškarca priljubljenih tijela okrenutih jedno prema drugom grleći gnijezdo s mladim ptičicama između sebe. Glatke plohe figura i njihove stilizirane pučke odjeće minimalno su definirane jasnim linijama reljefne kompozicije, a naziv djela upućuje na simboliku lirske scene.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content