Vladimir Gašparić Gapa, Mala sunčana kola, 1987.

Vladimir Gašparić Gapa
Mala sunčana kola,  1987.
bronca
28 x 30 x 55.5 cm
MG-5986

Vladimir Gašparić Gapa diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1975. godine u klasi Valerija Michielija. Nakon studija radio je u Majstorskoj radionici Ivana Sabolića, a od 2003. predavač je na Kiparskom odsjeku ALU-a. Studijski je boravio u Italiji, Njemačkoj, Švedskoj i Austriji.
U početku je stvarao ekspresivnu figuraciju, ali je prepoznat kao autor apstraktnih skulptura oblikovanih u drvu, bronci i granitu, simboličnog sadržaja i snažne izražajnosti. Radi redukcionistička i ekspresivna djela razigranih geometrijskih struktura dinamične forme i neobičnih odnosa elemenata. Stvara analitička i konstruktivistička djela u ciklusima, propitujući i usavršavajući nove oblike i izričaje. Oblikuje jasne konstruktivne sklopove otvorenih struktura koje karakterizira drvodjelske tehnike i elementi. Rustičnost i tesanje zamijenile su zaglađene i polirane površine novijih djela oblikovanih u granitu, a kiparski rukopis prilagođen je karakteristikama materijala.
Skulpturu poetičnog naziva Mala sunčana kola konstruktivističke morfologije, sačinjavaju dva relativno uska i svaki za sebe oblikovana elementa međusobno povezana u jedinstvenu dinamičnu plohu uravnoteženih suodnosa.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content