Kosta Angeli Radovani, Dunja IV, 1963.

Kosta Angeli Radovani
Dunja IV, 1963.
bronca
53.2 x 52 x 59 cm
MG-2453

Studirao je kiparstvo na akademiji Brera u Milanu 1934. –1938. i povijest umjetnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1939. godine. Na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti 1941. - 1945. godine pohađao je specijalke za kiparstvo kod F. Kršinića i grafiku kod T. Krizmana. Od 1950. do 1955. godine bio je profesor na Akademiji za primijenjenu umjetnost u Zagrebu, a od 1978. do 1990. godine predavao je kiparstvo na Akademiji u Sarajevu.
Bavio se spomeničkom plastikom, crtežima i grafikom. Kao kipar bio je zaokupljen ljudskim likom, a opus mu obilježavaju jedinstveno oblikovani portreti i aktovi. U medaljerstvu originalno sažima specifičnosti i karaktere izražajnih lica kao jedinu formu i sadržaj medalje kao što je portret Don Frane Bulića s rektorskog lanca kojeg je izradio 1968. godine. Modelirao je brojne aktove, portrete i figuralne kompozicije arhaičnih statičnih forma s naglaskom na masi. Organičke i mehaničke dijelove figura slagao je u antropomorfne asocijativne oblike.
U njegovu opusu posebno mjesto imaju Dunje, kojih je izveo 20-ak u potrazi za arhetipskom snagom kiparskog oblika. To su ženski aktovi punih zrelih oblina. Dunja kao voće koje se ostavlja da dozrije za Radovanija je bila personifikacija ženskog tijela kao prapočela i trajanja. Dunja IV je sumarno modeliran sjedeći ženski akt u krupnom i zatvorenom volumenu.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

 

Skip to content