Demon moderniteta, Slikari vizionari u zoru prošlog stoljeća

 

 

 

Izložba je plod suradnje između pinakoteke Accademia dei Concordi iz Roviga, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova, Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu i Moderne galerije koja je, u premijernom postavu od 14. veljače do 14. lipnja 2015. u Rovigu oduševila internacionalnu publiku i talijanske likovne kritičare. U Palazzo Roverella, jednoj od najatraktivnijih izložbenih palača regije Veneto, tada je među više desetaka umjetnina europskih slikara s prijeloma 19. u 20. st. prezentirano i 17 remek-djela hrvatskih likovnih umjetnika, mahom iz fundusa MG. Valja istaknuti da su ovim autorskim projektom Giandomenica Romanellija, uglednog talijanskog teoretičara likovnih umjetnosti, slike Vlaha Bukovca, Bele Čikoša Sesije, Mirka Račkog, Gabriela Jurkića, Ignjata Joba i drugih hrvatskih umjetnika prvi puta kontekstualizirane u europski likovni krug i da je njihovo stvaralaštvo ocjenjeno i prezentirano na izložbi kao vrhunski prinos srednjoeuropskoj dionici simbolizma.

Zagrebačka izložba, koju je Moderna galerija priredila u sažetijem opsegu izložaka i pratećeg kataloga, osim što je pružila uvid u likovnu produkciju na prijelazu s 19. u 20. st od sjevera do juga Europe, pokazala je šezdesetak vrhunskih slikarskih ostvarenja koja zrcale raskošnu osjećajnost fin de siéclea i duboku diraju dušu uprizorenjima uznemirenosti, svjesnoga i nesvjesnog, demonskih i anđeoskih sila. Riječju, uz apokaliptične i božanske vizije hrvatskih slikara s početka „kratkoga“ stoljeća, u šest dvorana prvoga kata Moderne galerije izložene su bile grafike Odilon Redona iz 1890. kojima su ilustrirane knjige C. Baudelairea i G. Flauberta, aquatinte Marca Chagalla iz ciklusa Sedam smrtnih grijeha (1926), pastel Paula Kleea iz Weimarskih godina obilježenih introspektivnim sliko-crtežima vlastite nutrine i voditeljstvom Bauhasovih slikarskih radionica, facinantna ulja Litvanca Mikalojusa K. Čiourlionisa, Nijemaca Franza von Stucka i Sache Schneidera, Talijana Alberta Martinija, Bartolomea Sacchija, Gennara Favaija te niz drugih djela koja su za ovu izložbu posuđena iz prestižnih privatnih i muzejskih zbirki u Italiji, Njemačkoj i Litvi.

 

G. Favai, N. Y., Lexington Avenue, oko 1930.

Skip to content