Dalibor Jelavić, Atelijer, 1995.

Dalibor Jelavić
Atelijer, 1995.
ulje, enkaustika/platno
198 x 164,5 cm
MG-6560

Dalibor Jelavić (1949. – 2019.) modernistički je i postmodernistički slikar i grafičar izrazita naboja i ekspresije. Kako njegovo rubno apstrahirano slikarstvo gotovo nikada nije izgubilo vezu sa figuralnom poetikom, postmodernist je u doba moderne i modernist u vrijeme postmoderne. Postmoderno načelo odražava se i u Jelavićevoj familijarnosti sa srodnicima putem upliva i citata ukomponiranih u vlastiti slikarski izričaj (E. Murtić, P. Picasso, J. Miro, A. Saura, A. Tàpies, P. Alechinsky). Isprva je stvarao monokromne slike i asamblaže bliske minimalnom i materijskom slikarstvu. Zatim stvara ekspresivnu figuraciju s apstrahiranim dijelovima agresivna kolorita i rukopisa. U novije vrijeme u ulju i enkaustici, ekspresivnom apstrahiranosti figurativnog bujnih gama, imaginativnih znakovlja i maštovitih kolorističkih kompozicija kreirao je markantne cikluse: Svemirski teatar (1996. – 2012.), Veliki prasak (2001. – 2006.), Rog izobilja (2014. – 2016.). Slika Atelier iz 1995., slikana gustom pastom, na takvom je razmeđu između apstraktne i figurativne ekspresije. Diplomirao je na ALU-u u Zagrebu 1977. kod N. Reisera, a 2010. – 2012. bio je dekan. Bio je suradnik Majstorske radionice Lj. Ivančića i N. Reisera (1977. – 1979.). Jelavićeva umjetnost zrcali se u različitim likovnim tehnikama (crtež, grafika, digitalna grafika, ulje, tapiserija, emajl, keramika, plakat), kao i u stvaranju videozapisa (dokumentarni film, TV-spotovi, 3D animacija). Izlagao je na brojnim izložbama u zemlju i inozemstvu. Radovi mu se nalaze u brojnim muzejima i kolekcijama. Dobitnik je Nagrade HDLU-a za životno djelo 2015

Tekst: Željko Marciuš, muzejski savjetnik Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: © iz foto - arhive Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content