Karlo Mijić, Albanska brigada, 1947.

Karlo Mijić, Albanska brigada, 1947.

Karlo Mijić
Albanska brigada, 1947.
papir, akvarel, olovka
352 mm x 472 mm
MG-7229

Period neposredno nakon II. svjetskog rata, period je obnove i izgradnje u cijeloj Europi. Nije stoga bio rijedak slučaj da se umjetnici aktivno uključe u taj proces. Odnos između šire zajednice i umjetnika bio je osobito izazovan, a nerijetko i problematičan u društvima koja su se nakon rata okrenula socijalističkom društvenom uređenju. U Hrvatskoj, tada Jugoslaviji, period socijalističkog realizma nije trajao dugo. Početak njegovog kraja vežemo za 1948., kada je Jugoslavija prekinula sve odnose sa Sovjetskim savezom. Ipak, sve negdje do početka 50-ih godina, umjetnici su – ukoliko se nisu dragovoljno uključili u obnovu – mogli biti od strane vlasti obvezani da u njoj sudjeluju. Karlo Mijić, rođen u Bosni i Hercegovini 1887., odmah se nakon rata dragovoljno uključio u proces obnove, koristeći svoja slikarska umijeća za izradu propagandnih slika i plakata, da bi 1947., posjetio radne akcije na trasi pruge Bosanski Šamac – Sarajevo. Mijić na prugu u izgradnji odlazi kao slikar, kao svojevrsni prikazivač ovog važnog događanja, a ne kao radnik. U tom je scenariju bilo predviđeno da se na terenu izrade skice – crteži, akvareli itd. – a da se po povratku u atelje slikaju velika ulja na platnu. Ovdje donosimo crtež koji prikazuje albansku omladinsku brigadu u izgradnji pruge Bosanski Šamac – Sarajevo. Ostavimo li društvena zbivanja nakratko po strani i fokusiramo li se na prizore, primijetit ćemo kako je Mijić, školovan na akademijama i carske i međuratne Europe u Beču, Pragu i Münchenu, jednu novu scenu, u osnovi jednu novu društvenu pojavu prikazao, služeći se tradicionalnim metodama. Podijelivši prizor u planove i prikazavši ga iz velike daljine, Mijić je ovim prizorima dao na važnosti i približio ih žanru povijesnog slikarstva.

Tekst: Klaudio Štefančić, viši kustos Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content