Vinko Fišter, Biobjekt, 1978. i Biobjekt s kružnom jezgrom, 1978.

Vinko Fišter
(1945. – 2021.)
Biobjekt, 1978.
drvo, kombinirana tehnika, boja
45 x 45 x 10 cm
MG-4008

Biobjekt s kružnom jezgrom, 1978.
drvo, kombinirana tehnika, kolaž, pleksiglas, boja
50 x 50 x 10 cm
MG-4107

Školu primijenjenih umjetnosti, slikarski odjel, završio je u Zagrebu 1966. godine. Bavio se slikarstvom, kiparstvom, grafikom i grafičkim dizajnom. Studijski je boravio u Parizu 1972. godine. Od 1968. godine sudjelovao je na brojnim skupim izložbama u domovini i inozemstvu. Dobitnik je 15 nacionalnih i međunarodnih nagrada za slikarstvo, grafiku i skulpturu. Sučeljavajući biomorfne i geometrijske forme ostario je niz tematskih ciklusa u raznoraznim materijalima i tehnikama.
Istraživao je nadilaženje prostornih ograničenja unutar dvodimenzionalnog kvadratnog okvira i ostvario je geometrijsku poetiku prostora pomoću permutacija slike, reljefa i objekta. Na slikama-objektima u ciklusu Biobjekti stvara vizualni doživljaj prostora udvojenom slikom. Nositelji kompozicije u Biobjektu su skošeni kvadrati sa svrhom mijenjanja perspektive u odnosima crnog i zelenog prostora sa središnjim plavim ukošenim kvadratom i crvenom kockicom kao motivom koji se ponavlja u pozitivu i negativu objekta. U Biobjektu s kružnom jezgrom unutar bijelog drvenog okvira transparentni je prostor sa zrcalnim kružnicama i središnjim bojenim zelenim, odnosno žutim krugom s apliciranim kvadratićima. Disperzijom likovnih medija u introspekciji prostornih preokupacija preispitivao je vizualnu percepciju u kombinaciji geometrije i kolorita unutar kvadratnog drvenog okvira.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica NMMU © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content