Sofija Naletilić Penavuša
(1913. – 1994.)
Sve moje životinje, 1988.
drvo, boja
76,5 x 140 x 137,5 cm
MGP-1095

Sofija Naletilić bila je samouka hercegovačka naivna kiparica. Od 1977. u drvu je oblikovala biblijske prizore, likove povijesnih i legendarnih osoba te mnogobrojne životinje (kornjače, žabe, ptice, mačke, pse, konje i dr.). Fantastiku njezinih kipova ističu razigrani obrisi drva i česta uporaba žarkih boja. Tijekom svoje umjetničke karijere izradila je nekoliko tisuća drvenih skulptura – drvljača, kako ih je sama nazivala.Prije svega je bila vrstan animalist. Najvrjedniji i najbrojniji dio autoričinog opusa čini njezin »bestijarij« – skulpture simplificiranih i stiliziranih životinja oblikovanih i obojanih s dozom mističnosti i snoviđenja.
U kasnijim djelima formu joj daje sam oblik drva, pa tako nastaje sve više skulptura većih dimenzija sa kompozicijama životinja metaforičnog i simboličnog značenja, kao što je drvena skulptura Sve moje životinje izvedena iz jednog komada drva iz kojeg izrastaju glave divlje snage potencirane vibrantnim sjajnim koloritom.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content