Posljednji pozdrav
Fedoru Džamonji
(1955. - 2024.)

Fotograf i grafički dizajner iznenada je preminuo u 69-oj godini. Sin Dušana Džamonje, jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara druge polovine 20. stoljeća, bio je suradnik na projektima svog oca, a nakon njegove smrti nastavio je voditi atelijer Džamonja i s obitelji osnovao Zakladu Džamonja. Zahvaljujući Fedoru Džamonji danas imamo fantastično fotografski dokumentiran opus Dušana Džamonje i njegovih izložbi.

Na izložbi koja mu je u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti bila priređena 2022. Fedor Džamonja javnosti se predstavio odabranim djelima iz svog fotografskog opusa. Bili su to prizori prirode - koja ga nije prestala zaokupljati od kraja 70-ih godina prošlog stoljeća - prezentirani kroz cikluse: Polja lopoča, Trenutak u životu drveća, Refleksije (Na jezeru), Oluje nad Valkanelom, Prirodo, priđi mi. Ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos spomenute izložbe Branko Franceschi u pratećem katalogu tada je između ostalog je napisao: Za prezentaciju dijela fotografskog opusa Fedora Džamonje u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti ključne su izvjesne netipične autorske osobine koje su konstanta njegovog odnosa prema samom mediju i čine ga specifičnim pojavom unutar danas uobičajenog fotografskog diskursa. …

Životopis
1955. Rođen u Splitu, 11. prosinca
1970. Počinje se baviti slikarstvom
1972. Prva izložba slika i crteža
1972. Upisuje studij povijest umjetnosti u Zagrebu
1974. Upisuje studij arhitekture na školi “Architectural Association” u Londonu
1975. Počinje se baviti fotografijom
1981. Upisuje slikarstvo na likovnoj akademiji “Byam Shaw” u Londonu
1982. Započinje se baviti profesionalnom fotografijom
1983. Odlazi u Firenzu
1984. Prvi poslovi kao grafički dizajner
1985. Vraća se u Zagreb
1989. Odlazi u Bruxelles
1996. Osniva studio za reklamnu fotografiju i grafički dizajn “P.E.R. sprl.”
2001. Započinje surađivati sa “Kaligrafom”, Zagreb
2007. Osniva samostalnu djelatnost u Zagrebu
2009. Nakon smrti oca nastavlja voditi “Atelier Džamonja”
2019. Osniva sa familijom “Zakladu Džamonja”
2020. Seli se u Vrsar
Živio je i radio između Vrsara, Zagreba i Bruxellesa

Reprodukcija: Fedor Džamonja u postavu svoje izložbe "Fotografije" u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti 2022. Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content