Frano Kršinić
(1897. – 1982.)
Dijana, 1929.
bronca
MG-1349

Nakon završenog kiparskog odjela Zanatske škole u Korčuli i klesarsko-kamenarske škole u Hořicama u Češkoj (1913. –1917.) završio je Akademiju u Pragu (1917. –1921.). Bio je jedan od osnivača umjetničke grupe Zemlja i član Nezavisne grupe hrvatskih umjetnika. Svojom pročišćenom skulpturom i slobodnim pristupom u pedagoškom radu na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu znatno je pridonio razvoju suvremenoga hrvatskoga kiparstva.
Kršinić je bio zagovornik struje u hrvatskom modernom kiparstvu koja je težila jednostavnosti i sintezi čistih oblika. Stvarao je u tradicionalnim kiparskim materijalima, nadahnut vedrinom i ljepotom Mediterana, trajno zaokupljen ženskom figurom te povremeno zavičajnom, portretnom i spomeničkom tematikom. Najviše umjetničke domete postignuo je u ženskim aktovima prepoznatljiva izraza obilježena sintezom klasične forme i lirskoga sadržaja, pročišćenim zaobljenim oblicima, jedinstvenom ravnotežom, sažetošću i napetošću volumena, mekanim linijama, svjetlom i majstorskom obradbom površine. Brončane skulpture inspirirane mitološkim heroinama, Amazonkama i Dijanom, oblikovane su u čudesno skladnim linijama i kretnjama. Kipar svoju božicu lova Dijanu ne prikazuje uvriježeno kao božicu, već kao mladu žena u stavu kao da zateže luk, zemaljski tjelesnu i nagu, usredotočenu u svoju igru.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content