Valerije Michieli
(1922. – 1981.)
Meta, 1963.
bronca
180 x 205 x 110 cm
MG-2866

Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1949. (F. Kršinić), na kojoj je od 1962. do 1981. godine bio profesor. Bio je suradnik majstorskih radionica V. Radauša (1949. –1951.) i F. Kršinića (1951. –1955.).
Koncepciju punog volumena ostvario je u portretima, a potom je istraživao mogućnosti erodirane forme. Kao avangardni kipar radio je izdužene ekspresionističke figure, bliske gotici i srodnim strujanjima moderne plastike (A. Giacometti). U ciklusu zgrčenih tijela izrazio je ljudsku dramu, posebice u sadržajima iz II. svjetskog rata. U ciklusima pasâ i konjâ oblikovao je životinje u rasponu od izrazito ekspresionističkih do nefigurativnih, izvedenih na kiparski i slikarski način. Autor je memorijalnih spomenika u Pučišćima i Splitu te figure Bračanka na Bolu.
Izradio je niz brončanih skulptura ljudi i životinja izrazite naturalističke deformiranosti, pod zajedničkim nazivljem škrapa, inspiriran reljefnosti izbrazdanog, napuknutog, razjedenog, nazubljenog i istrošenog vapnenačkog bračkog kamenog krša. Njegovo djelo obilježava heroična ekspresivna muška figura, kao što je djelo Meta antropomorfizirano izobličenim zgurenim muškim aktom izduženih raširenih udova; kvrgavih tankih ruku s predimenzioniranim šakama i tijela reptilske epiderme koje je u jezgri i po površini apokaliptično kontrahirano u silovitom egzistencijalističkom kriku.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content