Frane Cota
(1898. – 1951.)
Poprsje žene (Portret moje žene), 1936.
bronca
49,5 x 45,5 x 23 cm
MG-1363

Kipar i arhitekt, završio je Akademiju u Beču (1924.) i studij arhitekture u Zagrebu (1929.). Kraće je vrijeme boravio u Pragu, Parizu i u Italiji. Radio je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu kao predavač arhitektonskog crtanja (1934. – 1950.) te kao profesor crtanja na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu (od 1941.).
Cota je bio izuzetna pojava u hrvatskoj modernoj umjetnosti. Mada se smatrao prvenstveno kiparom, podjednako je bio uspješan arhitekt s funkcionalističkim shvaćanjima prostora i skulptorskim osjećajem volumena. Kao kipar u početku djeluje pod utjecajem bečke secesije i Meštrovića, ali se ubrzo preobražava u modernista priklonjena realizmu. Od kiparskih djela ističu se portreti, aktovi, figure i reljefi. Oblikovao je medalje i plakete kao što je plaketa Kralj Tomislav iz 1925. godine.
Portret njegove supruge gđe M. Cota oblikovao je s glavom u profilu i poprsja prema naprijed rezanog u visini grudi. U načinu izvedbe ovog elegantnog poprsja prevladava akademizam s realističkim poimanjem portretne skulpture koje Cota prihvaća kao i drugi kipari Proljetnog salona, uz prilagodbe vlastitoj umjetničkoj poetici. Naglašen je puni volumen, jasnih obrisnih linija. Kratka, blago valovita kosa je razdijeljena po sredini i začešljana uz glavu i iza ušiju. Izraz lica je miran uz zatomljeni smiješak. Kapci su naglašeni i bez zjenica, kao i u većini skulptura toga desetljeća. Jedrina mlade žene istaknuta je golim ramenima i poprsjem s tek tankom horizontalom ruba odjeće uokolo poprsja. Ovo intimno i nenametljivo djelo ističe se jednostavnom idejom i diskretnim stavom.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalni muzej moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content