Vanja Radauš
Skulptura 36, 1968.
bronca / lijevanje
71 x 54 x 22 cm
MG-2657

Hrvatski akademik Vanja Radauš (1906.–1975.) školovan je u Zagrebu i Parizu te je tijekom razdoblja od 1932. do 1934. godine bio član društveno angažirane grupe Zemlja, koja je djelovala od 1929. do 1935. godine kada je rad udruženja zakonski zabranjen. Bavio se pedagoškim radom na Državnoj obrtnoj školi i Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bio je osebujna umjetnička ličnost. Njegova specifična skulptura obilježena je izrazitom ekspresivnošću i nadrealističkim obilježjima bizarnog svijeta motiva iz mašte.
Krajem 1960-ih godina Vanja Radauš između ostaloga istražuje apstraktnu formu takozvanih 'čistih oblika'. Tada nastaju kolaži na tragu Exata i Novih tendencija, a u Skulpturi 36 primjerice iščitavamo ondulatne forme bakićevske apstrakcije u kombinaciji s grubom, hrapavom teksturom Dušana Džamonje. Stilski i izražajno potpuno odvojen od ostatka njegova opusa i prepoznatljiva rukopisa, ovom je segmentu Radauševa stvaralaštva tadašnja likovna kritika pronašla niz nedostataka.

Tekst: Ivana Rončević Elezović, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content