Nacionalni muzej moderne umjetnosti od 5. rujna do 1. listopada u Galeriji Josip Račić predstavlja izložbu višestruko nagrađivanog umjetnika mlađe generacije Maka Melchera pod nazivom Ugužvana nepredmetnost. Ovaj svestrani umjetnik rođen 1983. u Mostaru, kiparstvo je diplomirao 2008. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Mire Vuce, a od 2003. do 2004. bio je asistent nedavno preminuloj kiparici i akademkinji Mariji Ujević Galetović. Od 2010. angažiran je kao asistent kipara Dalibora Stošića. U srednjoj školi Bedekovčina predavao je stručne predmete na smjeru klesarski tehničar, a od 2011. nastavnik je na Kiparskom, Aranžersko-scenografskom i Odjelu dizajna keramike u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, koju je 2003. i sâm završio. U okviru Međunarodnog simpozija Cavae Romanae 2010. bio je odabran za realizaciju skulpture u javnom prostoru u Vinkuranu blizu Pule, a u okviru Međunarodne kulturne suradnje u ljeto 2019. boravio je na prestižnoj umjetničkoj rezidenciji Cité Internationale des Arts u Parizu.

Koncept devete samostalne izložbe Maka Melchera, na kojoj se predstavlja recentnim radovima na papiru, potpisuje Željko Marciuš, muzejski savjetnik NMMU, ujedno i autor predgovora u dvojezičnom pratećem katalogu umjetnikove izložbe u Galeriji Josip Račić, u kojem piše: (...) Novim ciklusom kipar se preobražava u sliko-crtača, a ovaj ponovno u kipara. Iako stvara opredmećenja, ona su u svojoj smislenosti bespredmetna jer ne označavaju konkretni svijet stvari, već onaj od kojega su sazdani. Umjetnikov gradbeni instinkt prisutan je i ovdje. Autorove minimalne prostorne interpretacije na razmeđima su monokroma i (duo)kroma, slikarstva obojenog polja, a materijsko-tvarni princip teorijom citatnosti u širokome spektru promišljanja upućuje i na bezobličnu umjetnost koja materijalnošću, neuobličenosti i fizičkoj činjeničnosti djela postaje supstitucija tjelesnosti u slici. Metafora obojenosti i tvarnosti antiintelektualna je jer upućuje na sebe samu; ogoljeni čin stvaranja bez evociranja stvarnosti. (...)

Životopis
Mak Melcher rođen je 8. ožujka 1983. godine u Mostaru. Nakon završenog Odjela keramike na Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu, 2003. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu na kojoj 2008. diplomira na Kiparskom odsjeku u klasi red. prof. art. Mire Vuce. Tijekom studija bio je stipendist Grada Zagreba. Od 2003. do 2004. godine radi kao asistent kiparice Marije Ujević.
Godine 2008. radi u Ljevaonici umjetnina Ujević kao retušer u vosku gdje ima priliku izučiti kompletni ljevački zanat.
Od 2008. do 2009. godine radi kao suradnik konzervatora-restauratora na poslovima obnove gornjogradskih pročelja u tvrtki Hedom.
Od 2010. do danas radi kao asistent kipara Dalibora Stošića.
Od svibnja do lipnja 2010. godine radi u Srednjoj školi Bedekovčina kao nastavnik stručnih predmeta smjera klesarski tehničar.
Od 2011. do danas radi kao nastavnik u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu na Kiparskom, Aranžersko-scenografskom i Odjelu dizajna keramike.
U okviru Međunarodnog kiparskog simpozija Cavae Romanae 2010. izabran je u srpnju 2010. umjetnički boraviti u Vinkuranu kraj grada Pule te realizirati skulpturu u javnom prostoru.
U okviru programa međunarodne kulturne suradnje boravi tijekom srpnja i kolovoza 2019. na prestižnoj umjetničkoj rezidenciji Cité Internationale des Arts u Parizu. Dobitnik je više nagrada među kojima se ističu: Nagrada „Iva Vraneković“ – Umjetnik umjetniku (2016.), 3. nagrada 32. Salona mladih (2014.), jednakovrijedna otkupna nagrada na natječaju za spomenik hrvatskim braniteljima u Belom Manastiru (2011.)
Od 2005. godine do danas priredio je 8 samostalnih izložaba, sudjelovao je na više od 30 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, te je od 2004. do danas sudjelovao na 7 kiparskih simpozija i kolonija. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU). Od 2011. godine radi kao profesor u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu.

Samostalne izložbe:
• 2012. – „Metamorfoze“ – Galerija „Vladimir Bužančić“, Zagreb
• 2013. – „Metamorfoze“ – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
• 2013. – „Reljefi i objekt“ – Izložbeni salon „Izidor Kršnjavi“, Zagreb
• 2016. – „Triptih“ – Galerija Mazuth, Zagreb
• 2016. – „Izložba nagrađenih autora 32. salona mladih: Fran Makek i Mak Melcher“– Galerija Proširenih medija (PM), HDLU, Zagreb
• 2017. – „Pavle Pavlović & Mak Melcher“ – Galerija 3.14, Zagreb
• 2017. – „Atelier 07“ – Galerija Raga, Zagreb
• 2020. – „Atelier 08“ – Galerija Forum, Zagreb
• 2023. – „Ugužvana nepredmetnost“ – Galerija „Josip Račić”, Zagreb

Skupne izložbe:
• 2005. – „Pasionska baština“ – Galerija „Kristofor Stanković“, Zagreb
• 2006. – „Pasionska baština“ – Galerija „Kristofor Stanković“, Zagreb
• 2006. – „28. Salon mladih“ – HDLU, Zagreb
• 2007. – Trijenale hrvatskog medaljerstva i male plastike – „9. Memorijal Ive Kerdića“ – Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
• 2007. – „Mozaik od zamisli do ostvarenja“ – Gradski muzej Vinkovci
• 2007. – „Zemlja“ – Galerija „Branko Ružić“, Slavonski Brod
• 2008. – „10²“ – Galerija ULUPUH, Zagreb
• 2008. – „Zemlja“ – Crkva sv. Ilije na Meraji, Vinkovci
• 2010. – „X. Memorijal Ive Kerdića “ – Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
• 2010. – „II. Međunarodni bijenale slikara i kipara Mediteran 2010.“ – Palača Milesi, Split
• 2010. – „Artexchange 3: Istarski sajam umjetnina“ u sklopu Galerije Marisall – MMC Grada Rovinja, Rovinj HDLU
• 2011. – „Izložba profesora ŠPUD-a“ – Izložbeni salon „Izidor Kršnjavi “, Zagreb
• 2014. – „32. Salon mladih“ – HDLU, Zagreb
• 2014. – „HangArt“ – Marina Zadar, Zadar
• 2014. – „Godišnja izložba članova HDLU-a“ – HDLU, Zagreb
• 2015. – „Izložba radova 43. Art kolonije Paradiso“ – Galerija Paradiso, Rab
• 2015. – „XII. trijenale hrvatskoga kiparstva“ – Gliptoteka HAZU, Zagreb
• 2015. – „16. Art kolonija Paradiso“ – Galerija Makek, Zagreb
• 2017. – „Materičnost u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti“ – Galerija Prsten, HDLU, Zagreb
• 2017. – „Izložba profesora ŠPUD-a“ – Izložbeni salon „Izidor Kršnjavi“, Zagreb
• 2018. – „XIII. trijenale hrvatskoga kiparstva“ – Gliptoteka HAZU, Zagreb
• 2019. – „XIII. Memorijal Ive Kerdića“ – Galerija likovnih umjetnosti,Osijek
• 2019. – „Izložba profesora ŠPUD-a“ – Izložbeni salon „Izidor Kršnjavi“, Zagreb
• 2020. – „Galerija Antuna Augustinčića u Noći muzeja od 2010. do 2020.” – Studio Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec
• 2021. – „Špud – Povratak” – MSU, Zagreb
• 2022. – „Zbirka Salona galerije Antuna Augustinčića 1992. – 2022.” – Studio Galerije Antuna Augustinčića, Klanjec
• 2022. – „XIV. trijenale hrvatskoga kiparstva“ – Galerija Bačva, Zagreb
• 2023. – „Carte Blanche“ – Galerija Bačva, Zagreb
• 2023. – „Četiri elementa“ – Galerija umjetnina Split, Split

Foto: Goran Vranić i arhiva NMMU © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2023.

Skip to content