Petar Dobrović
(1890. – 1942.)
Portret pralje Suzane, 1931.
ulje / platno
92 x 73 cm
MG-1476

Petar Dobrović Portret pralje Suzane temelji na intenzivnoj boji koja u potpunosti nadmašuje vrijednost lokalnog tona. Dobrović majstorski svladava realne proporcije i stvarne prostorne odnose, ali zapravo o Suzani najviše govori slobodnim kolorističkim rješenjima i začudnim akcentima boje na dijelovima njezine figure, primjerice na rukama koje se žare crveno. Potencirajući kromatiku do euforične dinamike Dobrović postaje jedan 'najsnažnijih temperamenata', ali i najutjecajnijih autora srpskog slikarstva prve polovice 20. stoljeća.
Petar Dobrović je rođen u Pečuhu, a slikarstvo je diplomirao 1911. na Akademiji likovnih umjetnosti u Budimpešti. Ugledajući se prvotno na impresioniste, Dobrović je tijekom kasnijeg usavršavanja, a osobito u Parizu 1912/14. prihvatio modernije koncepcije kubizma, cezanneizma i ekspresionizma. U Mađarskoj je sudjelovao u avangardnim umjetničkim pokretnima, a zbog političkog angažmana u Pečuhu je 1918. bio i uhićen. Pobjegao je u Pariz pa u Novi Sad gdje je radio kao gimnazijski profesor crtanja. Od 1921. je je živio u Beogradu gdje je predavao na Umjetničkoj školi i redovito izlagao. Sudjelovao je i u osnivanju grupe Oblik koja se od 1926. do 1939. zalagala za autonomiju umjetničke estetike i modernizam. Ljeta je često provodio u Dalmaciji, na Hvaru i u Dubrovniku, gdje je u akvarelu i ulju naslikao brojne portrete i pejzaže. Slikao je s Milanom Konjovićem i Ivanom Tabakovićem. U Krležinu časopisu Danas 1934. objavljivao je crteže, vinjete i likovne kritike. Bio je i jedan od osnivača beogradske Državne umetničke akademije na kojoj je predavao od 1937. U Dobrovićevoj je klasi 1940. - 41. studirao i Edo Murtić.

Tekst: Lada Bošnjak Velagić, viša kustosica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2023.

Skip to content