Vlaho Bukovac
Skica za Danteov “Raj”, 1899.
ulje / platno, 80,5 x 27,2 cm
MG-3893

Vlaho Bukovac (1855.–1922.) jedna je od ključnih osoba u umjetnosti i kulturi hrvatske moderne. Školovan u Parizu, poznat je po svojoj internacionalnoj karijeri (Francuska, Engleska, SAD, Beč, Češka). Bukovčevo slikarstvo stilski se kreće od akademskog realizma zagrebačkog razdoblja šarene škole do osebujnog priklona simbolizmu na portretima i aktovima iz posljednjih dvadesetak godina njegova života kada je radio kao profesor na praškoj Akademiji.
Naslikana u Cavtatu 1899. godine slobodnim i vidljivim potezom kista te svjetlim koloritom s naglašenim rumenim akcentima, Skica za Danteov “Raj” pokazuje Bukovca pri eksperimentiranju sa simbolističkim pristupu slikarstvu. Teme iz literature, osobito Dante, uvriježen su odabir europskog simbolizma. Suptilno interpretiran, ovaj pravac u umjetnosti postat će dominantan u Bukovčevu opusu tijekom posljednjih dvadesetak godina slikareva života u osubujnoj inačici njegova praškog divizionizma.

Tekst: Ivana Rončević Elezović, muzejska savjetnica © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2022.
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2022.

Skip to content