IVAN MEŠTROVIĆ

(1883. – 1962.)

 

Karijatida

oko 1908.

drvo, 74 x 19 x 13 cm

MG-813

 

Magdalena i Isus

drvo, 176 x 133,8 cm

MG-815

 

Početkom 20. stoljeća, u duhu svog vremena i secesije kao stilskog pravca, formira se jedan od naših najvećih kipara: Ivan Meštrović. Po postulatima moderne, poseže za arhajskom formom i drvom kao materijalom u kojem oblikuje Karijatidu „konstruktivne arhitektonike“, prikazanu kao ženski stojeći akt naglašene vertikale, linearne draperije prebačene preko nadlaktice uzdignute savijene lijeve ruke i ovalne pognute glave. Desna ruka spuštena je uz tijelo i savijena unatrag u visini struka. Kompaktna kompozicija omekšana je stiliziranim linijama. Drvo je uglačane teksture, fluidnog toka obrisnih linija i ploha po kojima svjetlo mekano akcentuira izbočine.

 

Nakon nacionalnog ciklusa Ivan Meštrović sve se više okreće religioznim motivima kao univerzalnim. Ciklusu kristoloških drvenih reljefa pripada prizor Isusa i Marije Magdalene. Figuralno natrpana interijerska scena pomazanja Kristovih nogu od strane Marije Magdalene izvedena je u plitkom reljefu izražajne plošnosti i linearnosti gotičkih figura s naglaskom na izdužene ruke glavnih likova scene. Centralni prizor sjedećeg Krista i klečeće Marije Magdalene naglašava pozadinska horizontalna figuralna kompozicija. Likovnost i ekspresivnost kompozicije urezane u drvenu ploču postignuta je besprijekornom linearnom stilizacijom.

 

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content