Josip Zeman
(1927. – 2001.)
San o mjesecu, 1955.
ciklus "Igra drva", 1955.-1963.
drvo
30 x 24,5 x 20 cm
MG-4134

Završio je Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu 1955. Stilski se kretao od organičkoga do geometrijskoga izraza, od slobodnije obrađenih do uglačanih površina. Od početka se priklonio apstrakciji te avangardi (Rotirajući akt, 1954). U skulpturi Ptica raketa oblijeće obruč svijeta (1962.) primjenom zvuka i pokreta ostvario je jedan od prvih hrvatskih mobila. U ciklusu Igra drva (1955. –63.) stvorio je skulpturu pročišćenih oblika, okomitih i vodoravnih ritmova u prostoru, a u ciklusu Crne vizije (1964. –92.) oblikovao je sklopne objekte od strojno obrađenih drvenih dijelova.

Među prvim kiparima kod nas primjenjuje  nefigurativne oblike u mediju drva. U jednom  ranih djela Snu o mjesecu (1955.) iz ciklusa Igra drva (1955. - 63.) oblikovao je skulpturu primarnih formi i dinamične konfiguracije plohe stvarajući jezgrovito djelo integrirane prirode i ljudske asocijativne imaginacije.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2022.
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2022.

Skip to content