František Bilek
(1872 - 1941.)
Isus i Marija Magdalena, 1901 - 1902.
drvo
196 x 108 cm
MG-1325

Bio je istaknuti češki Art Nouveau kipar, arhitekt, keramičar i ilustrator s ostvarenim dojmljivim simboličkim djelima. Na prijelomu stoljeća, kao pripadnik grupe čeških intelektualaca i umjetnika Katolička moderna zalagao se za promicanje integracije tradicionalnih kršćanskih vrijednosti i moderne umjetničke prakse, kada nastaju njegova brojna djela  s biblijskim i motivima iz Kristova života.
Prvo od tri djela nabavljena 1905. godine  za  Modernu galeriju (danas Nacionalni muzej moderne umjetnosti) od Društva umjetnosti bio  je Bilekov reljef u drvu Isus i Marija Magdalena iz Kristološkog ciklusa. Djelo je snažne simboličke interpretacije Kristova uskrsnuća.Iznad otvorenog groba, desno je uspravljena figura Krista prikazanog kao tužnog čovjeka spuštene glave koji  nježno dodiruje ruku Marije Magdalene. Prisutnost uskrsnulog Isusa Marija Magdalena  tek osjeća dok je njen pogled vizionarski usmjeren prema nebu. U sumarno interpretiranom prizoru suptilne simbolike, u pejzažu su integrirane  tri ruke i križ na brdu Golgota. Uzduž pravokutnog okvira urezana je elegična poema koja tumači ovaj ključni kršćanski prizor, ali i ljudsku tragičnu ljubav, tugu i bol uzrokovanu prolaznosti i smrti  personificiranim likovima Isusa i Marije Magdalene.
Češki umjetnik  nije bio nepoznanica hrvatskoj  javnosti poradi snažnih intelektualnih i  umjetničkih spona Praga i Zagreba u tom razdoblju. Bilek se kiparskim djelima predstavio  na zapaženoj izložbi članova češkog  udruženja likovnih umjetnika Manes  održanoj u Zagrebu  1904. u Umjetničkom paviljonu, a drugi put je izlagao u Salonu Ullrich 1918. godine.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2022.
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb, 2022.

Skip to content