Arsen Roje
(1937.-2007.)
Time Drawing, 1966.
crtež, tuš, tuš u boji / papir
MG-8426

Robert Altman, američki filmski redatelj, 1970. snimio je oskarom nagrađeni film M.A.S.H. koji prikazuje svakodnevicu američkih liječnika u pozadini američko-korejskog bojišta. Plakat filma dizajnirao je Arsen Roje, Splićanin koji je 1966. otišao prvo u Pariz, a zatim u New York i koji je sve donedavno bio nepoznat domaćoj umjetničkoj sredini. Prije odlaska, Roje je bio upisao Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1956., ali je brzo došao u sukob s tom pedagoškom sredinom. „Nije mu se sviđala krutost, ni umjetnički akademizam, ni realizam, ni ništa što je u to vrijeme bilo na cijeni u umjetnosti.“, kaže danas njegova supruga. Rojeovi crteži prvi su primjeri pop-arta u Hrvatskoj, pa i jugoslavenskoj umjetnosti. Vrve referencama na popularnu američku kulturu, no ono što će mu priskrbiti pažnju i osigurati uspjeh u svijetu filma nisu toliko motivi – sportski automobili, revolveri, ženske usne, popularna tipografija itd. -  koliko način na koji ih dovodi u vezu, odnosno komponira. Vidljivo je to podjednako i na primjeru koji ovdje donosimo i na primjeru nagrađenog plakata za film M.A.S.H., na kojem je Roje tri motiva, vojnički šljem, gole ženske noge i ljudsku šaku, povezao u čovjekoliku figuru. Na crtežu „Time Drawing“, pak, Roje ne teži amalgamiranju motiva, već ih tretira neovisno jednog od drugog. Njihova se međusobna veza, također, čini slučajnom, pa se čini da se svaki na svoj način bori za pažnju gledatelja. Na samom dnu prizora, Roje je napisao placart, neologizam koji se poigrava sa značenjem nekoliko riječi iz engleskog i hrvatskog jezika. Placard je u engleskom jeziku bilo koja i bilo kakva obavijest u javnom prostoru, dok  plakat u hrvatskom jeziku znači, također, obavijest u javnom prostoru, ali obavijest koja je isključivo otisnuta i umnožena na papiru. Rojeov bi neologizam tako u oba jezika mogli shvatiti kao oznaku za umijeće javne komunikacije putem grafičke umjetnosti.

Tekst: Klaudio Štefančić, kustos Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content