In memoriam
Margareta Landau Nejašmić
1931. – 2022.

Margareta Landau Nejašmić bila je dugogodišnja suradnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti na projektu FIDEM (Međunarodnog udruženja umjetničke medalje), a 2016. izlagala je na izložbi "Suvremena hrvatska medalja" u Galeriji "Josip Račić". Spomenuta izložba u organizaciji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti (tadašnje Moderne galerije) i autorskoj koncepciji Tatijane Gareljić, muzejske savjetnice NMMU, prezentirala je recentna ostvarenja hrvatskih medaljera i javnosti omogućila uvid u raznovrstan i dinamičan svijet raznoliko koncipiranih i oblikovanih djela suvremenog hrvatskog medaljerstva visokog likovnog dosega. Tom prigodom Margareta Landau Nejašmić  darovala je za Zbirku NMMU svoje karakteristično medaljersko djelo s vedutama Dubrovnika.

Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb 2022.

Skip to content