Ljubo De Karina
Plava vertikala, 1989.
drvo
v=201 cm
MG-7354

Diplomirao je kiparstvo na Akademiju likovnih umjetnosti  u Ljubljani 1972. godine. Po završetku studija usavršavao se u majstorskoj radionici Vanje Radauša te Antuna Augustinčića. Status slobodnog umjetnika stječe 1973. godine i od tada se bavi isključivo kiparstvom. Živi i radi u Brseču. Vjeran temeljnim kiparskim postulatima, odnosima materijala, mase i prostora, stvara u drvu, kamenu i metalu, a po svojoj likovnoj poetici njegova kiparska djela na otvorenom  u posebnom su suglasju s javnim prostorima u Hrvatskoj  i svijetu. De Karinina osebujnost sjedinjuje klesara i graditelja, vizionara i ezoteričara. Sjedinjuje racionalno i iracionalno, geometrijsko i organsko. Izvorišta su mu u graditeljskom naslijeđu zavičaja, neolitskoj kulturi i etnografskoj baštini. Polazi od lokalnog naslijeđa koje apostrofira postmoderna reflektirajući snažnu povezanost čovjeka i prirode te povratak iskonu. U potrazi za arhetipskim, oblike postupno pretvara u duhovne simbole. Megalitičke strukture, oslonjene na kulturno i graditeljsko nasljeđe zavičaja, uzdiže do univerzalnoga znaka. Ciklusi Prodori i Kamen na kamen bliski su minimal artu, ali su oblici poetizirani jer zadržavaju reminiscencije na lokalnu arhitekturu i neolitsko naslijeđe. U Obloženim oblicima i Vertikalama uočljive su karakteristike enformela po načinu rada i tretiranju površine.
Skulptura Plava vertikala oblikovana je od uspravljene prirodno blago nakošene i savijene daske s plitkim užljebljenjima, gornjih i donjih metalnih rubova. Uzduž plavo obojane površine  je zmijolika perforacija koja prati valovite vanjske zakrivljene rubove. Skulptura je ukliještena po sredini niske kamene baze rudimentarne obrade. Djelo na najbolji način utjelovljuje cjelokupne umjetničke premise autora skladom duhovnog i materijalnog, iskonske forme i suvremenog izričaja.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content