XXXVI FIDEM - Međunarodna izložba suvremene umjetničke medalje - Tokyo

Međunarodna izložba umjetničke medalje pod pokroviteljstvom FIDEM-a (Međunarodnog udruženja umjetničke medalje) održava se u Tokiju od 02. do 16. prosinca 2021. u povijesnom zdanju „Hyakudan Kaidanu“ („Stotinu stepenica“) u Gajoenu.

U organizaciji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti kao člana FIDEM-a na izložbi u Tokiju sudjeluje i šesnaest suvremenih medaljera: Paula Banić, Zdravko Brkić, Ana Divković, Vjekoslav Gjergja, Karlo Gross, Marko Horvat, Đurđica Kovačiček, Maja Krstić Lukač, Damir Mataušić, Jelena Mavrić, Matko Mijić, Matej Pašalić, Luka Petrinjak, Irena Podvorac, Judita Poljak Krajnović i Željko Zima zastupljenim s 23 recentna medaljerska djela.

Više o izložbi: http://fidem2020.tokyo/

Skip to content