Emanuel Vidović
Chioggia (Kanal Vena u Chioggi), 1898.
24 x 15,5cm
MG-584

U trokutu Venecija – Milano – Chioggia tijekom formativnih godina Emanuela Vidovića (1870.–1953.), svi pisci ističu presudnu ulogu Chioggie. Ovo pitoreskno ribarsko naselje u blizini Venecije poslužilo je kao mjesto sazrijevanja Vidovićeve umjetničke vizije. Ono je trajno obilježilo i slikarev privatni život budući je Vidović ondje upoznao suprugu, s kojom će od jeseni 1895. godine živjeti u Splitu. Chioggi i venecijanskim Biennalima, Vidović će se vraćati tijekom čitava svoga života.

Malena slika Chioggia (Kanal Vena u Chioggi) iz 1898. godine pripada ranom Vidovićevom razdoblju obilježenom slikarstvom malenih studija rađenih mrljastim nanosom boje u tradiciji toskanskih macchiaiola. Riječ je o skupini umjetnika koja je propagirala spontano, plenerističko slikarstvo s naglaskom na studiranju odnosa svjetla i sjene, a vrhunac njihova djelovanja bio je tijekom razdoblja 1854.–1860. godine. U ranom je Vidovićevom razdoblju također bitan i utjecaj venecijanskog vedutizma i kolorizma, čije se modernije interpretacije vide u slikarstvu Ippolita Caffija, Bartolomea Bezzija, Pietra Fragiacoma i naročito Guglielma Ciardija.  Ove slike malih dimenzija tipično prikazuju motive venecijanskih i chioggianskih veduta s kanalima, mostićima i okolnom arhitekturom. Riječ je o plenerističkim studijama formativnog razdoblja koje će postupno zamijeniti Vidovićev karakteristični prikaz sutonjačkih marina i veduta u simbolističkom slogu.

Tekst: Ivana Rončević viša kustosica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti ©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content