Goran Trbuljak
(1948.)
Paleta Save Šumanovića, 1977.
kombinirana tehnika, 480 x 480 mm
MG-3937

Goran Trbuljak, jedan od najpoznatijih hrvatskih predstavnika konceptualne umjetnosti, rođen je 1948. u Varaždinu. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Zagrebu 1972. Cjelokupni umjetnički rad Gorana Trbuljaka posvećen je kritici umjetničkog sistema, bilo da su predmet njegove lucidne ironije stereotipne predodžbe o životu i radu umjetnika/ce, muzejska institucija, tržište umjetnina ili nešto treće. Umjetnički rad Paleta Save Šumanovića duhovit je komentar klasifikacije umjetnosti, ali i jedan od malobrojnih muzejskih predmeta u vlasništvu Moderne galerije koji pokriva događanja iz razdoblja konceptualne umjetnosti u Hrvatskoj.

Umjetnički se rad sastoji od četiri prizora, četiri male „slike“. Svaku „sliku“ čini reprodukcija crnobijele fotografije koja prikazuje slikarsku paletu, drveni podložak na kojem slikar miješa boje prilikom slikanja. Na svaku je reprodukciju Trbuljak nanijeo nekoliko tonova boje u tehnici tempere. Tako se četiri Trbuljakove „slike“ sastoje od reprodukcije jedne crnobijele fotografije i nekoliko poteza kistom koji svakoj reprodukciji dodaju ne samo boju, nego i status originalnog umjetničkog predmeta. U žargonu tradicionalnih kritičara i povjesničara umjetnosti, riječ „paleta“ nije označavala samo drveni podložak, nego je prije svega figurirala kao supstitut za niz fenomena koji idu od opisa tonskih vrijednosti boje na slici (tamna i svijetla paleta), do oznake slikarskih stilova (Picassova plava faza, primjerice). Kako Trbuljak nije slikar, nego konceptualni umjetnik i filmski snimatelj, našao je način da se, s jedne strane, solidarizira s kolegom umjetnikom Šumanovićem, ali i da ironično kritizira način govora o umjetnosti i metodu njezine klasifikacije, s druge strane.

Tekst: Klaudio Štefančić, kustos Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti© Nacionalni muzej moderne umjetnosti
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti

 

 

 

 

Skip to content