Mirko Rački
Grad Dis, 1906.
ulje / platno
1240 x 1700 mm
MG-833

Omiljena tema simbolističkog slikarstva bile su teme iz književnosti, a osobito Danteov opus. Dante je nadahnuo i Vlahu Bukovca, ali je njegovo djelo ponajviše obilježilo rad slikara Mirka Račkog (1879.–1982.). Rački se Danteom počeo baviti na prijedlog Izidora Kršnjavog, koji je u to vrijeme preveo Božanstvenu komediju. Za hrvatsku verziju knjige Rački je izradio seriju ilustracija, kao i nekoliko velikih slikarskih adaptacija. Božanstvenom komedijom Rački se bavio gotovo cijelog života, a crteži, gvaševi i akvareli za prijevod Izidora Kršnjavoga izvedeni tijekom razdoblja 1904–07. godine, otkupljeni su 1911. na izložbi u Italiji i danas se nalaze u Kabinetu grafike u Firenci.
Danteov Grad Dis ostvario je snažan utjecaj u zapadnoj filozofskoj misli. Okružen zidinama duša, odjeljuje grijeh neumjerenosti prvih pet krugova pakla od krivovjerja šestog kruga te rijeke Stiks i Flegetont. Skicu za sliku Grad Dis, Rački je 1906. izveo za boravka u Veneciji. Slika u tipičnoj simbolističkoj maniri prikazuje Dantea i Vergilija kako u lađi prelaze rijeku prema najdubljim krugovima pakla. Horizontalna kompozicija u tamnim i nejasnim tonovima boje predstavlja motiv lađara na rijeci u zračećem ugođaju izmaglice nad vodama.

Tekst: Ivana Rončević Elezović, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content