Zlatko Keser
(1942.)
Polifemov san, 1982.
tempera, ulje/platno
141 x 282 cm
MG-4159

Zlatko Keser (1942.) izraziti je slikar i crtač apstrahiranog nadrealizma koji ostvaruje sebi svojstvenom tehnikom žestokog kontroliranog automatizma nesvjesnih zamišljaja dovedenom do plamsaja ili čak destruiranja pojedinih slika. U tom vidu slika i crtež u njega su egzistencija sâma: Ono što činim to i postajem (prema I. Zidić). Papir i platno energetski su ekrani neuhvatljivih psiholoških silnica. Od zanosa do melankolije, od treptaja do sjete, od žarenja do apsorpcije rasprostire se autorov ezoterični opus na razmeđima između znakovnih i figurativno-apstraktnih odnosa. To je energetsko-materijski ulog preobražen u likovnu činjenicu (T. Maroević). Završivši ALU u Zagrebu 1967. kod O. Postružnika, dovršio je kod njega i poslijediplomski studij 1969. Suradnik je majstorske radionice K. Hegedušića od 1971. do 1975. Na istoimenoj akademiji predaje od 1984. do 2008., a 2014. imenovan je u zvanje profesora emeritusa. Od sredine 80-ih uvrštavan je u brojne važne reprezentacijske izložbe, a od kraja 90-ih njegova djela postala su nezaobilazna na problemskim izložbama koje propituju situaciju i kraj slikarstva. Keseru pripada posebno poglavlje u povijesno-umjetničkim pregledima hrvatske suvremene umjetnosti kao odjelitom graditelju domaće postmoderne (J. Depolo). Specifičan je Keserov takozvani infantilni rukopis, bujna koloristička magma i kontrastne kompozicije. Autorova umjetnost se referencijalno tiče iskustva u domeni duševnoga (I. Mance). Slika Polifemov san (1982.) takva je nadrealno-mitska vizualizacija halucinacijskog učinka. Redoviti je član HAZU-a od 2004. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, a 2015. dobitnik je Nagrade „Vladimir Nazor“ za životno djelo.

Tekst: Željko Marciuš, muzejski savjetnik Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content