Kažimir Hraste
L, 1989.
drvo
97.5 x 38 x 21.5 cm
MG-6390

Završio je kiparstvo na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1978. (V. Michieli) i poslijediplomski studij u Ljubljani 1984. (D. Tršar). Stručno se usavršavao 1990. godine u Rimu. Redoviti je profesor kiparstva na Umjetničkoj akademiji i profesor crtanja i oblikovanja na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Hraste je kipar velikoga opusa, a u njegovim javnim spomenicima i skulpturama prevladavaju crkvene i povijesne teme i ličnosti. Autor je mnogih idejnih i likovnih rješenja prigodnog zlatnog i srebrnog novca Hrvatske narodne banke. Portretnu skulpturu karakterizira majstorska sumarna psihološka karakterizacija likova. Radi apstraktne kompozicije najčešće u drvu a potom metalu i pleksiglasu metodom dodavanja izražajne znakovitosti i asocijativnosti.
Skulptura slobodne forme i krhke strukture L građena je u neokubističkoj maniri i promišlja konstruktivnost i strukturu materijala pod raznim kutovima. Sastavljena je od više suprotstavljenih drvenih segmenata koji se s poigravaju s gravitacijom.

Tekst: Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: Goran Vranić © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content