Anbel Zanze
Čitajući Kipkea II, 2014.
ulje/platno
100 x 150 cm
MG-8457

Anabel Zanze (1971.) istaknuta je suvremena hrvatska verbo-vizualna slikarica, predstavnica svojevrsna likovna letrizma. Umjetnica slikajući piše, pišući slika. Tekstualno-vizualna forma i rafinirana estetika autoričinih slika osim vizualnog uvida zahtijeva i čitanje. Tekst i slika u jedinstvenoj tvorbi analogni su polaritetima, ispunama i prazninama, binarnim kodovima i labirintima sliko-slova na usloženoj podlozi. Polje slike otvoreno je za slobodne, estetske i mentalno-pojmovne interpretacije. Darom za nenametljivo optičko ispitivanje polja slike A. Zanze propituje vizualne osobitosti, zakonitosti i naglaske vlastita intelektualna slikarstva. Diplomirala je 1996. na Grafičkom odsjeku ALU-a u Zagrebu u klasi prof. A. Kuduza. Priredila je više samostalnih izložbi od kojih izdvajamo najrecentnije: Napinjanje teksta, Gliptoteka HAZU, Zagreb i Galerija umjetnina, Split, 2019.; Pedeset osam slika, Gradski muzej Vukovar – Galerija Oranžerija, Vukovar, 2016.; Grisailles, Radnička galerija, Zagreb, 2015. – 2016.; Citati, Umjetnička galerija Dubrovnik, Dubrovnik, 2015.; Vrste riječi, Muzej suvremene umjetnosti – No galerija, Zagreb, 2014. Slika Čitajući Kipkea II, 2014., ujedno je posveta Ž. Kipkeu, ali i svojevrsna verbalno-vizualna dezintegracija slike. Engleski prijevod Kipkeovih tekstova napušta autoričin sustav slika-stranica. Osjetnim povećanjem slova slika se dinamizira, a razara se i semantičko značenje teksta. Slova su oslobođena pravila tipografije, a u trodijelnom slikanju (crno, svijetlo modro i žuto) te u međuzavisnostima između apsorpcije podloge i žarenja slova, slova-riječi lebde ponad površine slike (parafraza, A. Zanze).

Autoričina djela nalaze se u zbirkama Nacionalnoga muzeja moderne umjetnosti i Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Galerije umjetnina u Splitu, Umjetničke galerije Dubrovnik, Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku te u mnogim muzejskim, privatnim i korporacijskim zbirkama u Hrvatskoj i svijetu.

Tekst: Željko Marciuš, muzejski savjetnik Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb
Foto: iz arhive Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Zagreb © Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

Skip to content