Slikar, scenograf i kostimograf, grafičar, likovni pedagog i kritičar, povjesničar umjetnosti, muzealac, književnik, urednik Ljubo Babić bio je između dva rata i sve do sedamdesetih godina prošloga stoljeća jedna od središnjih i najutjecajnijih osobnosti hrvatske likovne scene. Babićevi su stavovi, zahvaljujući širokom spektru djelovanja i velikoj osobnoj angažiranosti, često presudno utjecali na obilježja nacionalne umjetnosti toga vremena. Uviđajući nužnost uključivanja hrvatske umjetnosti u suvremeni europski kontekst i mogućnost stvaranja specifičnog likovnog izraza kao hrvatskog doprinosa europskoj umjetnosti, Babić je nedvojbeno bio međašni promotor nacionalnog likovnog izraza i epohalna pojava hrvatske kulture i umjetnosti 20. stoljeća.

Interdisciplinarno obrazovan i višestruko nadaren Ljubo Babić postaje u trećem i četvrtom desetljeću 20. stoljeća slikarski autoritet par exellence i značajni sukreator zlatnih godina zagrebačkog kazališnog života. Kao likovni pisac i kritičar te predavač i muzealac bio je agilni „kulturtreger“, vrsni „popularizator“ i tumač umjetnosti te u muzejskim ili izložbenim postavima najpouzdaniji interpretator hrvatske likovne baštine. Brojni su Babićevi plakati, ilustracije i grafike imali inovatorsko značenje, a osobito je uspješan bio u opremi knjiga. Sudjelovao je u osnivanju Hrvatskog proljetnog salona (1916), Nezavisne grupe hrvatskih umjetnika (1923), Grupe četvorice (1928), Grupe trojice (1929), Grupe hrvatskih umjetnika (1936) i Hrvatskih umjetnika (1939).

S ponosom ističemo da je bio prvi kustos Moderne galerije (1919.) i autor njezina inauguralnog postava (1920). Stoga ne čudi što se upravo Moderna galerija – o 120. obljetnici rođenja – odužuje Ljubi Babiću izložbom koju prati katalog-monografija i bio-bibliografski zbornik. Antologijski izbor uljanih slika, pastela i akvarela te scenografskih rješenja i opreme knjiga svjedoči ingeniozno slikarsko djelo Ljube Babića, pokazuje avangardne tendencije u inscenacijama i revalorizira njegov značaj za afirmaciju hrvatske tradicijske kulture i umjetnosti uopće.

Složenost Babićeva stvaralaštva je razlog što je od posljednje velike retrospektive prošlo više od trideset i pet godina. Kako svako pojedino od područja Babićeve djelatnosti nesumnjivo zaslužuje zasebnu monografsku obradu, već u 2008. godini okupljen je autorski tim koji je počeo s istraživanjem suvremene recepcije njegova opusa te fotografiranjem, restauriranjem i opremanjem djela za izložbu antologijskog značaja. Vodeći segmenti Babićeva kompleksnog umjetničkog stvaralaštva su zastupljeni na izložbi u autorskom izboru dr. sc. Ivanke Reberski, kustosica MG – dr. sc. Libuše Jirsak i Lade Bošnjak. Više od sto uljanih slika, pastela i akvarela svjedoči Babićevo ingeniozno pejzažno slikarstvo i osobito pronicljivu interpretaciju hrvatske tradicijske kulture. Scenografski opus je prikazan skicama, projektima i nacrtima kazališnih inscenacija i kostimima koji ukazuju na jedinstvenu širinu njegovih likovnih poimanja, ali i istinsko razumijevanje magistralnih kretanja suvremenoga mu teatra. Izložba ističe antologijska uprizorenja Shakespearea, ostvarena u suradnji s Brankom Gavellom, koja su ubrala svjetska priznanja i sintetizirala osnovne značajke hrvatskoga, ali i europskoga teatra 20. stoljeća. Slikarov grafički opus, inovativna oprema knjiga, ilustracije i esejistika, također ima svoje mjesto na izložbi, a k tomu i posebno tiskanu studiju koja donosi ključne Babićeve tekstove s područja likovnih umjetnosti kao i cjelokupnu dosadašnju bibliografiju o umjetniku.

Nakon veličanstvenog uspjeha koji je izložba postigla u Zagrebu, svoja vrata otvara Dubrovčanima i svim ostalim sretnicima koji će imati tu rijetku, a sada dostupnu mogućnost pogledati ju.  Upoznavanje i susret s jedinstvenim umjetničkim nasljeđem Ljube Babića izvanredna je prilika, istodobno i neodgodiva potreba, prava kulturna povlastica i poslastica današnje generacije kojoj Moderna galerija daruje umjetnički doživljaj na kojeg je odviše dugo čekala.

Skip to content