Sabor ptica, novi ciklus Jagora Bučana, podastire dekorativne i vizualno atraktivne slike intrigantne po filozofičnosti, konceptualnom potencijalu, oblikovnoj, tematskoj i motivskoj ravni, a odaje i kultivirano slikarsko umijeće. Ovi estetski objekt nisu emancipirani od arbitrarnosti označiteljskih modusa i referencija prema predmetnom svijetu. Motiv je, po već isprobanoj praksi ovog autora, preuzet s ornitoloških fotografija, a naziv izložbe Sabor ptica autor je posudio iz istoimene poeme srednjovjekovnoga perzijskog pjesnika i mistika Farida al–Din ‘Attara, alegorije o povratku duše u njezinu izvornu postojbinu. Etape puta kojim ptice u toj poemi prolaze u potrazi za svojim kraljem Simurgom predstavljaju simbolično iskazani tarikat – inicijacijski unutarnji put kojim kroči sufijski posvećenik, nastojeći ostvariti cilj preobrazbe i sjedinjenja.

iz kataloga izložbe Sabor ptica, Jagora Bučana, autora Ivice Župana

Skip to content