Moderna galerija je u okviru 22. svečanosti Pasionske baštine otvorila izložbu Kristova muka i otkupljenje koja je trajala od 18.3. do 26.5.2013. u tri izložbene dvorane prvoga kata. Galerija je predstavila radove iz svoga fundusa vezane uz temu Kristove muke. Na izložbi bilo je izloženo dvadeset i tri djela – slike, grafike, skulpture i medalje – hrvatskih i stranih umjetnika, zaključno sa djelima iz sredine dvadesetog stoljeća. Odabrani primjeri prikazali su razvoj oblika i tema, sadržaja i nužnosti kompozicije vezanih uz temu pasije poput: Isus na Maslinskoj gori, Golgota, Pieta i Krist na odru. Uključili su djela petnaest autora: Julija Klovića, Alessandra Castellija, Ise Kršnjavija, Adele d´Affry (Marcello), Vlahe Bukovca, Bele Čikoša – Sesije, Miroslava Kraljevića, Marijana Trepšea, Ljube Babića, Ruže Klein Meštrović, Maksimilijana Vanke, Karla Mijića, Ive Kerdića, Rudolfa Spieglera i poduzeća Stabilimento Johnson.
Ikonografskom i formalno-stilskom metodologijom tema Kristove muke i otkupljenja bila je prikazana na izložbi izborom ponajboljih djela: od Julija Klovića iz 16. st., preko romantizma s kraja 19. stoljeća do ekspresivnijih, ujedno i modernijih poetika početaka 20. stoljeća. Odabrani primjeri nisu ukazali samo na razvoj stila već su dedukcijskom metodom ukazali na pomak od općih mjesta povijesti umjetnosti (Alessandro Castelli), prema individualnim poimanjima sakralnog i religioznog, kao i prema modernim predodžbama s brojnim analogijama na moderno doba i duh nestabilne epohe (Kraljević, Babić, Trepše, Mijić). Intimnim karakterom izložbe i odabranim djelima potaklo se promatrača na unutarnji mir i kontemplaciju doživljavanjem Muke i ključnih trenutaka Kristova otkupiteljskog puta. Izložbu je pratio katalog s kritičkim esejima kustosica Đurđe Petravić i Brune Ubrekić.

 

Marijan Trepše, Golgota, 1920., MG-2463

Foto: Goran Vranić ©Moderna galerija

Skip to content